Värdshuset redovisas i husförhörslängderna under Mems kanalstation (även kallat Canalen). Det låg i närheten av där Sjövillan ligger idag. 1836-1837 finns där som boendes änkefrun Helena Catharina Örling med sina 2 barn och två pigor med namn Brita Cajsa Wall och Christina Westerberg. Samtliga avflyttade under år 1837.

Från ca: 1837-1840 bor där bl.a. sjökorpralen Olof Storm och från ca: 1839 Jonas Hildebrand med hustrun Maria Christina Weselius med 2 barn.

Från 1848 bor där krögaren Karl Andersson och hustrun Anna Margareta Nilsdotter med en dotter och en piga, i nästa husförhörslängd 1850-1855 står krögaren skriven under Mem och värdshuset nämns inte och återfinnes inte i husförhörslängderna efter det.

Värdshuset

Uppgifter finns att Värdshuset nedmonterades i mitten av 1850 talet och uppbyggdes vid Beatelund för att utgöra stommen i den huvudbyggnad som finns där nu.

 

© Copyright © Robert Kronqvist